WORLDWIDE ONLINE OPERA SINGING COMPETITION
"BELCANTO ITALIANO 2013"
GIURIA / JURY
 
TADEUSZ DESZKIEWICZ, JOURNALIST & PRESIDENT
  OF THE "STANISLAW MONIUSZKO SOCIETY" IN WARSAW  
     
   
     

 Journalist, writer and organizer of the musical life in Poland. Head of the Department of Culture and Promotion in Wołomin. Former director of the Office for the Promotion of the City of Warsaw, and then director of the Department of Communication and Promotion of the National Bank of Poland. Vice-president of the Mieczyslaw Karlowicz Association in Zakopane and vice-president of the Stanislaw Moniuszko Music Lovers Society in Warsaw.

Long-term journalist of the Polish Radio 2 program, author of hundreds of opera broadcasts and live broadcasts from the Metropolitan Opera in New York. Creator of the Polish music portal "Kamerton" (www.kamerton.net), head of the press office of the Ada Sari Festival and Competition of Vocal Arts. Co-founder and member of the program board of the International Chamber Music Festival "Music on the heights” in Zakopane – Poland's Winter Capital in the Tatra Mountains. Author of numerous publications in Polish music magazines. Chief of the "IncydentArt" Musical Management Agency.

 
   

Giornalista, scrittore e organizzatore della vita musicale in Polonia. Capo del Dipartimento della Cultura e Promozione in Wołomin. Ex direttore dell'Ufficio per la promozione della cittŕ di Varsavia, e poi direttore del Dipartimento di Comunicazione e Promozione della Banca Nazionale di Polonia. Vicepresidente della Associazione Mieczyslaw Karlowicz a Zakopane e vicepresidente della Stanislaw Moniuszko Music Lovers Society di Varsavia.

Giornalista a lungo termine del 2° programma della Radio polacca, autore di centinaia di trasmissioni d'opera e trasmissioni in diretta dal Metropolitan Opera di New York. Creatore del portale di musica polacco "Kamerton" (www.kamerton.net), capo ufficio stampa dell'Ada Sari Festival and Competition of Vocal Arts. Co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione del Festival Internazionale di Musica da Camera "Musica sulle alture" a Zakopane capitale invernale della Polonia nei monti Tatra. Autore di numerose pubblicazioni in riviste musicali polacche. Capo della Agenzia musicale "IncydentArt".

 
 

 

 

 Dziennikarz, publicysta i organizator życia muzycznego w Polsce. Szef Wydziału Kultury i Promocji w Wołominie. Były dyrektor Biura Promocji Warszawy, a następnie dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego. Wiceprezes Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki w Warszawie.

Wieloletni dziennikarz programu 2 Polskiego Radia, autor kilkuset audycji o tematyce operowej i transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Twórca polskiego portalu muzycznego „Kamerton” (www.kamerton.net),  szef biura prasowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Współtwórca i członek rady programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach” w Zakopanem.

Autor licznych publikacji w polskich periodykach muzycznych. Szef Impresariatu Muzycznego „IncydentArt”. 

 
 

 

 www.kamerton.net

 

 

 
 
     
   
     

   
     
Sei il visitatore n. / You are visitor number

Hit Counter

dal 21 agosto 2012 / from August, 21, 2012