Giornalista, scrittore e organizzatore della vita musicale in Polonia. Capo del Dipartimento della Cultura e Promozione in Wołomin. Ex direttore dell'Ufficio per la promozione della cittŕ di Varsavia, e poi direttore del Dipartimento di Comunicazione e Promozione della Banca Nazionale di Polonia. Presidente Stanislaw Moniuszko Society di Polonia.  
     
  Giornalista a lungo termine del 2° programma della Radio polacca, autore di centinaia di trasmissioni d'opera e trasmissioni in diretta dal Metropolitan Opera di New York. Creatore del portale di musica polacco "Kamerton" (www.kamerton.net), capo ufficio stampa dell'Ada Sari Festival and Competition of Vocal Arts.  
     
  Co-fondatore della Associazione Mieczyslaw Karlowicz e del Festival Internazionale di Musica da Camera "Musica sulle alture" a Zakopane – capitale invernale della Polonia nei monti Tatra. Autore di numerose pubblicazioni in riviste musicali polacche. E' Direttore dell'Agenzia musicale "IncydentArt".  

     
     
  Journalist, writer and organizer of the musical life in Poland. Head of the Department of Culture and Promotion in Wołomin. Former director of the Office for the Promotion of the City of Warsaw, and then director of the Department of Communication and Promotion of the National Bank of Poland. President of the Stanislaw Moniuszko Society in Poland.  
     
  Long-term journalist of the Polish Radio 2 program, author of hundreds of opera broadcasts and live broadcasts from the Metropolitan Opera in New York. Creator of the Polish music portal "Kamerton" (www.kamerton.net), head of the press office of the Ada Sari Festival and Competition of Vocal Arts.  
     
  Co-founder of the Mieczyslaw Karlowicz Association and International Chamber Music Festival "Music on the heights” in Zakopane – Poland's Winter Capital in the Tatra Mountains. Author of numerous publications in Polish music magazines. Chief of the "IncydentArt" Musical Management Agency.  
     
     
  Dziennikarz, publicysta i organizator życia muzycznego w Polsce. Szef Wydziału Kultury i Promocji w Wołominie. Były dyrektor Biura Promocji Warszawy, a następnie dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego. Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki w Warszawie.  
     
  Wieloletni dziennikarz programu 2 Polskiego Radia, autor kilkuset audycji o tematyce operowej i transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Twórca polskiego portalu muzycznego „Kamerton” (www.kamerton.net), szef biura prasowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

Współtwórca Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach” w Zakopanem.

 
     
  Autor licznych publikacji w polskich periodykach muzycznych. Szef Impresariatu Muzycznego „IncydentArt”.  

 

 

 

 

Il Giornalista e Scrittore Tadeusz Deszkiewicz su Facebook:

 

 

 

 

 

HOME

       
 

 

 

 

              Belcanto Italiano Masterclasses & Belcanto Italiano Academy      

   
 

 

 

 

HOME

 

CONTACTS

belcantoitalianocompetition@gmail.com

                   sei il visitatore n. Hit Counter dal 27 settembre 2013